Termeni si conditii generale de transport ale AKD ALEXANDER KUNDENDIENST SRL numita in continuare Compania.
Adresa Companiei: Calea lui Traian 183, Bl 15, Ro-240282, Ramnicu Valcea, Romania.
Cui: RO 33896382
Reg Com: J38/643/2014
Telefon: + 40 774 630 446
Email: office@akd-transport.com

Capitolul I – Obligatiile Companiei.

1. Compania va depune diligentele necesare pentru organizarea transportului si efectuarea operatiunilor conexe, potrivit instructiunilor clientului, astfel cum au fost convenite, precum si pentru protejarea pe tot parcursul executarii a intereselor acestuia.
2. Compania trebuie sa fie organizata si sa dispuna de mijloacele necesare executarii misiunii sale.Daca nu s-a convenit altfel, compania are dreptul sa-si aleaga in mod liber subcontractorii, precum si modurile de transport si mijloacele folosite.Sarcina probei privind instructiunile speciale date companiei incumba clientului.Persoanele intermediare sau subcontractorii la care recurge compania pentru executarea obligatiilor sale sunt considerate acceptate de client.
3. In cazurile in care compania, in calitate de comisionar, incheie cu carausi contracte de transport, in nume propriu dar pe seama clientilor, pentru raspunderea fata de acestia, pentru daunele produse in executarea transportului, pentru care este angajata raspunderea carausului, compania nu va putea fi tinuta responsabila, fata de client, la mai mult decit datoreaza carausul.
Contractelor de transport incheiate de casele de expeditii cu carausi, le sunt aplicabile prevederile Conventiei referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele CMR, semnata la Geneva, Elvetia, la 19 mai 1956 la care Romania a aderat prin Decretul nr. 451/ noiembrie 1972, publicat in Buletinul Oficial, Partea I din 6 decembrie 1972 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2011, privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare).
4. In cazurile de deteriorari ale marfurilor in timpul expeditiei, raspunderea companiei nu poate fi mai mare decat raspunderea prevazuta pentru transportator conform Conventiei referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR);
5. Compania nu este obligata sa verifice exactitatea documentelor puse la dispozitie de client (facturi comerciale, liste specificative etc.), clientul avand responsabilitatea modului de intocmire si a corectitudinii acestora.
6. Asupra creantelor actuale sau anterioare, rezultate din prestatii executate pentru client, compania are un drept de gaj si de retentie asupra marfurilor sau a oricaror valori care apartin clientului si se gasesc in posesia companiei.

Capitolul II – Obligatiile clientului

1. Marfa trebuie sa fie predata ambalata, marcata, etichetata, astfel incat sa reziste operatiunilor de transport si/sau celor conexe si sa poata fi livrata destinatarului potrivit contractului si conform uzantelor.
2. Compania nu raspunde pentru daunele ce ar decurge din absenta, insuficienta saau defectuozitatea ambalajului, marcarii si/sau etichetarii marfii, precum si din lipsa unor informatii corespunzatoare cu privire la natura sau insusirile particulare ale marfii.
3. In cazul constatarii, la destinatie, de pierderi, avarii sau orice pagube produse marfii, inclusiv cele produse de intarzierea transporturilor, destinatarul sau cei care receptioneaza marfa au
obligatia sa procedeze la constatarea daunelor si la indeplinirea formalitatilor ce se impun, inclusiv la formularea de rezerve legale fata de transportator, precum si sa ia alte masuri care sa asigure conservarea dreptului la reclamatii si actiuni in vederea recuperarii daunelor.
4. Clientul suporta consecintele, indiferent de natura lor, rezultate din transmiterea de documente gresite, incomplete sau de neaplicat, ori de furnizarea lor cu intarziere.
5. In cazul in care compania angajeaza in contul clientului operatiuni vamale, clientul este cel care garanteaza comisionarului vamal plata taxelor de vama si amenzile ce s-ar datora, determinate de furnizarea unor instructiuni sau documente eronate.
6. In caz de refuz al marfii de catre destinatar sau in caz de absenta a acestuia, indiferent de motiv, clientul este obligat sa suporte cheltuielile initiale, cat si cele suplimentare, efectuate sau angajate de compania.

Capitolul III – Modalitati de executare a contractuli

Pentru fiecare expeditie ce urmeaza sa fie organizata de catre companie, clientul va emite o solicitare, numita astfel sau purtand orice alta denumire, din care sa rezulte neindoielnic comanda ferma adresata casei de expeditii de a executa in numele sau expedierea unor marfuri catre o anume destinatie, tipul expeditiei (import sau export), tarile intre care se desfasoara expeditia (daca este cazul), forma de ambalare a marfurilor (colete, paleti, etc), dimensiunile acestora, cantitatea si tipul marfurilor transportate, tipul transportului (camion complet sau grupaj), loc de incarcare, persoana de contact la incarcare, data incarcarii, vama la locul de incarcare si comisionarul vamal agreat (daca este cazul), loc de descarcare, data descarcarii, persoana de contact la descarcare, vama la locul de descarcare si comisionarul vamal agreat (daca este cazul), conditii speciale de asigurare a integritatii marfurilor in timpul transportului (chingi, bare, etc), beneficiarul expeditiei, pretul agreat al expeditiei, numele si calitatea celui care trimite solicitarea de expeditie in numele clientului precum si orice alte elemente pe care clientul le considera necesare pentru buna desfasurare a expeditiei. in cazul in care din solicitare lipsesc elemente, si din aceasta cauza se produc pagube clientului sau tertilor contractanti ai clientului, aceste pagube nu pot fi puse in sarcina casei de expeditii.
Solicitarile vor contine in mod obligatoriu pretul pe care clientul il va plati pentru expeditia respectiva.
La sfarsitul solicitarii va fi trecut numele si functia persoanei care a solicitat in numele clientului executarea expeditiei, iar solicitarile transmise prin fax vor avea in mod obligatoriu numele si functia persoanei care solicita in numele clientului executarea expeditiei si vor fi stampilate.
In urma solicitarii emise de client, compania va confirma in scris clientului ca va executa expeditia in conditiile precizate, si va trece imediat la executarea ei.

Pentru celeritatea executarii expeditiilor partile convin ca solicitarea de expeditie si confirmarile de executare a expeditiei sa fie transmise in scris fie prin intermediul postei electronice (e-mail) pe adresa comunicata de compania, fie prin fax.
Solicitarilor emise de client in baza prezentului contract li se vor aplica in completare dispozitiile acestuia.
Dupa incheierea expeditiei, compania va transmite pe e-mail catre client, in copie, factura de transport si copie CMR corespunzatoare.
Se considera drept contract incheiat si comanda clientului adresata casei de expeditii, urmata de acceptarea acesteia. Comanda si acceptarea pot fi transmise prin posta, fax sau pe cale electronica. Comanda trebuie sa contina elementele necesare care sa permita organizarea si efectuarea transportului, precum si a operatiunilor conexe de catre casa de exepeditii si se completeaza cu prevederile prezentului document.

Capitolul V – Conditii de plata

Factura reprezentand serviciile efectuate de compania va fie emisa de catre acesta pentru suma convenita de parti in solicitarea clientului.
In cazul in care, pe langa suma agreata in solicitarea clientului, companiaul mai efectueaza o serie de cheltuieli strict necesare indeplinirii obligatiei sale de a face ca marfurile sa ajunga la destinatie (plata formalitatilor vamale, taxe de drum, etc.), cheltuieli in legatura cu care partile nu au convenit, clientul accepta ca aceste sume sa fie facturate impreuna cu costul expeditiei, si se obliga sa le plateasca. la cererea clientului, companiaul va face dovada acestor cheltuieli prin copia documentului de plata.
Factura emisa conform dispozitiilor prezentului articol va fi achitata de client conform termenului de plata agreat de parti.


Contact Us
    
						This is a contact form image alt attribute